Menu
Web Design

Web Design

 

01 Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδων (websites)

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του βασικότερου σύγχρονου διαδικτυακού εργαλείου για εταιρική ή/και προσωπική προβολή, προσαρμοσμένου στις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες και στους δικούς σας στόχους.
Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας για προβολή δραστηριοτήτων, παρουσίαση προϊόντων με παραγγελιοληψία (B2C ή/και B2B), λειτουργία διαδικτυακής πύλης (portal), εξειδικευμένες εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο (online) και χρήση βάσεων δεδομένων.creativeStudio copy
Όλες οι ιστοσελίδες της Hellas Media Services Ltd σχεδιάζονται και δημιουργούνται σε στενή συνεργασία με τον πελάτη προκειμένου να αποτυπωθούν με σαφήνεια οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του, βάσει διεθνών προτύπων προσαρμοσμένων για όλους τους τύπους συσκευών ( Mobile & Tablet ), αντανακλώντας τις πλέον
πρόσφατες λειτουργικές και αισθητικές τάσεις (trends) της αγοράς.

02 Web Hosting / Κατοχύρωση Domain Names

Η Hellas Media Services Ltd παρέχει ασφαλή φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting) με τρόπο προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες, εξασφαλίζοντας ποιότητα, ταχύτητα, άρτια τεχνική εξυπηρέτηση και μειωμένο διαχειριστικό κόστος.
Το site σας αναλόγως των αναγκών του θα φιλοξενηθεί σε έναν από τους SERVERS της Hellas Media, που λειτουργούν στο απαιτούμενο περιβάλλον ασφάλειας, πυροπροστασίας και γενικότερων συνθηκών υπό διαρκή επιτήρηση.
Η Hellas Media Services Ltd παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες καταχώρησης και διαχείρισης domain names. Αποτελεί τον κατάλληλο συνεργάτη για την κατοχύρωση της ηλεκτρονικής σας ‘’επωνυμίας’’, με λειτουργία εύχρηστου panel κατοχύρωσης σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.

e shop03 Κατασκευή και υποστήριξη λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος προσαρμοσμένου στις ακριβείς ανάγκες και στρατηγικές επιλογές της επιχείρησής σας. Περιλαμβάνει κατηγοριοποίηση και παρουσίαση προϊόντων, πολλαπλές δυνατότητες πλοήγησης, πληρωμής και παράδοσης, εντός ενός εύχρηστου και φιλικού περιβάλλοντος διαχείρισης, σε συνδυασμό με όλες τις απαραίτητες πρόσθετες παραμέτρους που καθιστούν το ηλεκτρονικό σας κατάστημα λειτουργικό, ασφαλές και ελκυστικό στον επισκέπτη.
Τα στατιστικά δεδομένα επισκεψιμότητας και προτιμήσεων καταναλωτών που συλλέγονται, επιτρέπουν τη χάραξη και την αναθεώρηση της εκάστοτε πολιτικής πωλήσεων με επακόλουθη ταχεία αναπροσαρμογή των χαρακτηριστικών του
καταστήματός σας, παρέχοντας τη δέουσα ευελιξία που απαιτεί το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς.

04 Υπηρεσίες SEO & Inbound Marketing

Μετατρέψτε την ιστοσελίδα σας στο μεγαλύτερο εργαλείο διαφήμισης και προβολής της επιχείρησής σας μέσα από τις καινοτόμες υπηρεσίες Inbound Marketing.
Εγκαταλείψτε τις παραδοσιακές μεθόδους προσέλκυσης, βρεθείτε μπροστά από τον ανταγωνισμό και αλλάξτε τη στρατηγική προώθησης των δραστηριοτήτων σας με τον πιο απλό και άμεσο τρόπο.
Υπηρεσίες SEO, blogs, podcasts, videos, social media marketing και άλλες μορφές Inbound & Content Marketing που προωθούν δυναμικά την ιστοσελίδα σας στις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου, αυξάνοντας κατακόρυφα τα επίπεδα έκθεσης, ανιχνευσιμότητας και επισκεψιμότητας, ελκύοντας άμεσα νέους δυνητικούς πελάτες από πολλαπλές ομάδες στόχους που ενδιαφέρουν.

05 Μελέτη Αξιοποίησης Διαδικτύου

Η ουσία του εγχειρήματος ανάπτυξης μιας ιστοσελίδας είναι η μέγιστη αξιοποίηση και η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχονται προς όφελος της στόχευσης της επιχείρησης.
Προκειμένου να ανταποκριθεί η ιστοσελίδα στις προσδοκίες σας και να αποδώσει τα αναμενόμενα, είναι αναγκαία η ανάπτυξη μιας προκαταρτικής μελέτης που θα καταστήσει στη συνέχεια εφικτή την κατασκευή της με τις απαιτούμενες προσαρμογές περιεχομένου στις δικές σας ανάγκες (tailor made). Η ιστοσελίδα αποτελεί την εικόνα της επιχείρησής σας και του οράματός σας, ένα διαρκές ανοικτό παράθυρο, όχι μόνο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και της φιλοσοφίας και της επιχειρηματικής σας κουλτούρας.inbound marketing graphic
Ο τρόπος σύνταξης και παράθεσης των κειμένων, η συνολική αισθητική, η λειτουργικότητα, η ασφάλεια, η μεθοδολογία παρουσίασης της δυναμικής και των πλεονεκτημάτων των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τα τεχνικά μέσα προβολής τους με την κατάλληλη αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού (multimedia), Ο ανταγωνισμός και η θέση της ιστοσελίδας στο διαδικτυακό ιστό, η διάρθρωσή της, η δημιουργία των σωστών μεταδεδομένων (metadata) για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ανά διακριτή σελίδα κλπ, αποτελούν μερικές μόνο από την πληθώρα παραμέτρων που αν αναλυθούν σωστά, σας επιτρέπουν να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη και να χαράξετε τον δικό σας οδικό χάρτη στο οργανωμένο χάος του παγκόσμιου ιστού.

06 Εφαρμογές Newsletter

Η προώθηση δραστηριοτήτων με περιοδική διανομή ενημερωτικού δελτίου (newsletter marketing) αποτελεί ένα από τους αποτελεσματικότερους και πιο οικονομικούς τρόπους διεύρυνσης του πελατολογίου σας ή διάχυσης στοχευμένης πληροφόρησης σε συγκεριμένο κοινό με το οποίο επιθμείτε να διατηρείτε επαφή και να αλληλεπιδράτε συστηματικά.
Το newsletter που θα αποστείλετε στο επιλεγμένο κοινό ενδιαφέροντός σας, δεν είναι απλά ένα διαφημιστικό μήνυμα προς τους παραλήπτες, αλλά ένα εξαιρετικό εργαλείο προώθησης και προβολής (marketing). Η περιβαλλοντικά φιλική μαζική αποστολή του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου σε καταλόγους παραληπτών της επιλογής σας, επιτρέπει αμεσότητα επαφής και πολλαπλή παράθεση χρήσιμων πληροφοριών όπως ενδεικτικά αποτελούν τα νέα της επιχείρησής σας αλλά και πληροφορίες που πιστεύετε ότι ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τις δραστηριότητες των παραληπτών, τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτετε, οι πιθανές προσφορές, οι απόψεις και οι γενικότερες δραστηριότητές σας, όπως οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις κλπ.

 

Our Portfolio

 

01 itimes02 wingroup03 exelixi04 foreignpress

 

05 esthetic06 thediplomat07 isports08 herbalpower

 

09 argana10 luckybrand